Amazon Pay Per Click

Wat moet je weten over Amazon PPC?

In deze blog leg ik je uit wat Amazon Pay Per Click inhoudt. Deze blog zal dus ook een soort introductie zijn op het onderwerp, waarna nog meerdere verdiepingen volgen. Amazon Pay Per Click, ook wel afgekort als Amazon PPC is een advertentiesysteem dat je op Amazon zelf kunt gebruiken om je producten te promoten. Dit is natuurlijk niet gratis, want je moet betalen om te promoten! Je kan Amazon PPC bijvoorbeeld vergelijken met Facebook Adds of Google Adds, maar dan op Amazon natuurlijk! 

 

Als verkoper heb je verschillende redenen om Amazon Pay Per Click te gebruiken. De hoofdreden om gebruik te maken van Amazon PPC is dat je zichtbaar bent als zoekresultaat voor klanten wanneer zij een bepaald zoekwoord gebruiken. Als je product net nieuw is, dan rank je alleen nog niet nummer één bij een bepaald zoekwoord. In dat geval zorgt PPC ervoor dat er een grotere kans is dat klanten jouw producten ontdekken, je wordt dan dus meer zichtbaar. Wanneer jouw producten een grotere kans hebben om ontdekt te worden, dan kan dit leiden tot het wegkapen van sales bij concurrenten. Daarnaast heb je de mogelijkheid om bestaande producten te promoten via nieuwe producten. Zo kun je ervoor kiezen om wanneer je nieuwe schoenen toevoegt, je ook een bijpassende riem aanbiedt. Ook draagt Amazon PPC gewoon bij aan een betere organische ranking. Dit zijn allemaal verschillende instellingen waarmee je een hogere omzet kan behalen. 

 

Mogelijkheden 

Amazon PPC heeft eigenlijk drie verschillende mogelijkheden om te adverteren. Dit zijn Sponsored Products, Sponsored Brands en Sponsored Display. Ik licht hieronder alle drie de manieren kort toe. 

 

Sponsored Products 

Via Sponsored Products promoot je individuele producten, dit kan op twee verschillende manieren worden ingezet. Allereerst kun je gebruik maken van zoekwoorden. In dit geval stel je je campagne in op dat je wil gevonden worden bij bepaalde zoekwoorden. Stel je stelt in dat je product gevonden moet worden bij het woord ‘schep’, en klanten zoeken op deze term, dan is de kans aanwezig dat je product inderdaad gevonden wordt. Een andere manier is targetten op andere producten. Dit houdt in dat wanneer ik een schep verkoop en mijn concurrenten ook, dan target ik op dat mijn product tevoorschijn komt bij het product van de concurrent of wanneer een klant toevallig op die listing terechtkomt. Onderaan de listing kan via een gesponsorde advertentie dan mijn schep staan. Een voordeel van Sponsored Products is dat je sales kan wegkapen bij je concurrent. Een nadeel van Sponsored Products is dat je weinig te vertellen hebt over de vormgeving van je advertentie. Je listing is de leidraad en je kan de advertentie verder niet aanpassen. 

 

 

Sponsored Brands 

Via Sponsored Brands promoot je niet enkele producten, maar meerdere producten in één advertentie. De advertenties komen naar boven op andere listings en verschillende plekken op zoeklocaties, de plaatsing van deze producten op de website is dus uitgebreider en je kunt je advertenties iets meer vormgeven door bijvoorbeeld je logo toe te voegen. Klanten kunnen klikken op producten die leiden naar je listing. Ze kunnen ook klikken op het logo die leidt naar de brand store. Als je brand registered bent heb je de mogelijkheid om een Amazon store te maken, hier kom ik later nog op terug. Het belangrijkste van Sponsored Brands is dat je dus niet alleen je product, maar ook je store kunt promoten. Je kan potentiële klanten volledig afleiden van andere listings en ze in jouw store laten landen. De kans is in dat geval aanzienlijk groot dat ze producten kopen in jouw store. 

 

Sponsored Display 

Sponsored Display is een volledige automatische campagne. Amazon zorgt er hierbij voor dat producten gepromoot worden op plekken waarvan Amazon denkt dat het handig is om ze te promoten. De promotie van de producten gebeurt op twee manieren: product targetting en audience targetting. Product targetting lijkt op Sponsored Products, maar je hebt nu geen controle over waar het terecht komt. Audencie targetting houdt in dat op basis van demografische data van klanten door Amazon wordt bepaald of producten worden gepromoot ja of nee. Onderliggend hieraan is het geavanceerde algoritme van Amazon, wat het de moeite waard maakt om te kijken of het ook bij jou past. 


Over Jochem

Begonnen met outdoorproducten verkopen via Amazon UK. Daarnaast heb ik met Joran Amazonsellers opgericht. Internationale e-commerce vergt niet alleen topproducten neerzetten, maar ook aansluiten bij wettelijke eisen in de landen waar je ze verkoopt. Mijn achtergrond in de IT en overheidsmanagement helpt om dit soort complexe zaken te ontleden en gemakkelijk uit te leggen.

Reacties

Annuleren